กรมชลฯ เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว

กรมชลฯ เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ช่วยชาวเกาะช้าง หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการจังหวัดจันทบุรี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนที่อาศัยบนเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ที่มักจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดความจุเก็บกัก 2.35 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทานบนเกาะช้างได้ประมาณ 1,780 ไร่ ที่สำคัญจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนบนเกาะช้างที่จะนำไปใช้ในการผลิตประปา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำอีก 20 ปีในอนาคต สามารถช่วยเหลือราษฎรบนเกาะช้างได้ประมาณ 13,000 คน และรองรับนักท่องเที่ยวได้ปีละประมาณ 1,300,000 คน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบนเกาะช้าง ซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมประชุมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อำเภอเกาะช้าง วันนี้ (7 ก.พ.) เพื่อหารือในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสำหรับก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวต่อไป.-สำนักข่าวไทย