ระวังตกเป็นเหยื่อนายหน้าเถื่อน หลอกขายแรงแดนกิมจิ

สถานทูตไทยในเกาหลีใต้เตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อนายหน้าหลอกค้าแรงงานในโสมขาว เผยนายหน้าเถื่อนยังระบาดในภาคอีสาน-เหนือ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ หลังมีคนไทยจำนวนหนึ่งถูกลอยแพ 

ว่า  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ขอให้ชาวไทยระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของขบวนการนายหน้าลักลอบนำคนไทยเข้ามาในเกาหลีใต้ ซึ่งอาจแฝงอยู่ในรูปแบบของเพื่อน ญาติ คนใกล้ตัว หรือในรูปแบบการประชาสัมพันธ์บนหน้าเฟซบุ๊กหางานในต่างประเทศ รวมถึงเครือข่ายของขบวนการนี้ที่แฝงตัวอยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานจำนวนมาก โดยเมื่อมีผู้หลงเชื่อหรือติดกับดักแล้ว ขบวนการนายหน้าจะมีขั้นตอนการเก็บตัวบุคคลคนเพื่อซักซ้อมการตอบคำถามเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยและเกาหลีใต้สัมภาษณ์ รวมถึงให้คำแนะนำหรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องประดับเพื่อใช้สวมใส่ตบตาเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ระบุอีกว่า ที่ผ่านมา พบว่า มีคนไทยจำนวนมากที่เข้ามาในเกาหลีใต้ผ่านขบวนการนายหน้า ถูกลอยแพทิ้งไว้ตามสถานที่สาธารณะ เพราะไม่มีงานให้ทำตามคำโฆษณาชวนเชื่อ หรือในกรณีที่มีตำแหน่งงานจริง มักถูกนายหน้าเอาเปรียบ ขูดรีด และหักเงินรายได้จากการทำงานเป็นจำนวนมาก แม้นายหน้าจะพยายามบิดเบือนชักจูงว่าภายหลังทำงานเพียงไม่นาน จะสามารถเก็บเงินเพื่อคืนทุนค่าใช้จ่ายข้างต้นและเงินออมได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อหมดระยะเวลาที่นายจ้างและนายหน้าได้ตกลงกันไว้ (ประมาณ 85-90 วัน ซึ่งบุคคลสัญชาติไทยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและสามารถพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ได้ไม่เกิน 90 วัน) แรงงานผิดกฎหมายมักถูกไล่ออกหรือกดดันให้ออก ทำให้ไม่สามารถเก็บเงินออมจากการลักลอบทำงานได้ ขณะเดียวกันขบวนการนายหน้า จะเริ่มหลอกแรงงานไทยกลุ่มใหม่ และแสวงหาผลประโยชน์ก่อนที่จะให้มาทำงานแทนแรงงานไทยกลุ่มเก่า  อีกทั้งแรงงานผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือสวัสดิการตามกฎหมายท้องถิ่น และกรณีผู้ที่ถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบจากนายจ้างให้ทำงานหนักจนล้มป่วย  แรงงานผิดกฎหมาย และครอบครัวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย รวมถึงในกรณีเสียชีวิตด้วย จึงไม่คุ้มค่าหรือเพียงพอกับเงินรายได้ที่เก็บออม จากการทำงานอย่างหนักในตลอดระยะเวลาที่พำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews