“สมชัย” โพสต์เตือน ลต. ครั้งหน้าไม่ง่าย

“สมชัย” โพสต์เตือน ลต. ครั้งหน้าไม่ง่าย ชี้แต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลา แนะพรรคการเมืองรีบดำเนินการ หวั่นไม่ทันตามกรอบกม

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประเด็นเตือนพรรคการเมืองอย่าชะล่าใจ เร่งดำเนินการรับมือเพื่อรองรับการเลือกตั้ง โดยระบุว่า เตรียมการขอจองจดจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องการคนแค่ 15 คน แต่เวลายื่นควรเผื่อไว้สัก 20 คน เพราะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะหากเสนอมาพอดีแล้วคุณสมบัติไม่ครบ ต้องคืนมาแก้ไข เสียเวลาเปล่าไปอีก 60-90 วัน กรอบเวลาในการดำเนินการต่าง ๆให้แล้วเสร็จของพรรคการเมือง ตามคำสั่งของ คสช.ที่ 53/2560 คือ ต้องทำให้เสร็จใน 180 วัน นับแต่ 1 เม.ย. 2561 ดูจากกรอบเวลาคล้ายว่าจะมีเวลามาก แต่สิ่งที่พึงระมัดระวังคือ ถ้า กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศในราชกิจจาฯ เร็วกว่าที่คาด วันเลือกตั้งมีสิทธิกลับมาอยู่ในช่วงปลายปี 2561 ไม่ใช่ต้นปี 2562 และฝ่ายต่างๆ ยืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งเร็ว เวลาที่ปลอดภัยจะไม่ใช่ 6 เดือน อาจเหลือเพียง 4 เดือนนับจาก 1 เม.ย. 2561 นอกจากนี้จำนวนสมาชิกในสาขาภาค 4 ภาค ภาคละ 500 คน และตัวแทนจังหวัด จังหวัดละ 100 คน ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการส่งผู้สมัครเขต แปลว่า หากจะส่งครบทุกเขตเพื่อหวังคะแนนให้มากเพื่อไปคำนวณปันส่วนไปยังจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องมีสมาชิกจากทุกจังหวัด รวม 7,700 คน หรือจังหวัดละ 100 แต่การคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดควรขยับขึ้นไปเป็น 120-130 คน ต่อจังหวัด หรือรวมทั้งประเทศ 10,000 คน โดยกระจายครบทุกจังหวัด

นายสมชัย ยังระบุว่า โรดแม็พเลือกตั้ง หากยืดโซนปลอดภัยในการการเตรียมการของทุกฝ่าย ทั้ง กกต. และ พรรคการเมือง จะมีมากขึ้น แต่หากโรดแม็พเร็วกว่าที่คิด เช่น หากนายกรัฐมนตรีสามารถทูลเกล้าฯได้ภายใน 15 มี.ค. 2561 และหากมีการโปรดเกล้าฯลงในภายใน 1 เดือน ไม่ใช่กรอบเต็ม 3 เดือนตามกฎหมาย นับจากกลางเม.ย.นี้ ปฏิทิน 90 วันที่ชะลอใช้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะเริ่มนับ และตามด้วยการเลือกตั้งใน 150 วัน และถ้ากกต.ไม่ใช้เวลาเต็ม 150 วัน ในการจัดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปลายปี 2561 ตัวเลขเวลาที่ปลอดภัยในการเตรียมการของทุกฝ่ายจะสั้นลง.