อธิบดีปค.ย้ำ5มาตการแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วม

“อธิบดีปกครอง” กำชับ “ปลัดจว.-นอภ.” 5 มาตราการแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วม สั่ง “กำนัน-ผญบ.” ป้องอาชญากรรม เล็งลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อนเซินกาว่า ปัญหาอุทกภัยยังคงมีอยู่ จึงขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอในพื้นที่ประสบภัย ยังคงเฝ้าระวังและเข้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะนายอำเภอให้ใช้อำนาจในฐานะผอ.ปภ.อ. ประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดังนี้ 1.กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ป้องกันปัญหาอาชญากรรม  2.สั่งให้ปลัดอำเภอ บุคลากรฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส.ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติ ทุกขั้นตอนดยเฉพาะการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยมาอยู่ในที่ปลอดภัย  ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวอีกว่า 3.เตรียมพร้อมระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรองของกรมการปกครอง ให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 4.ให้เตรียมการสำรวจข้อมูลเกษตรกร และประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย และกรมการปกครอง จะกำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ค่าเช่านา การขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จากโรงรับจำนำ การทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านที่สูญหาย และ5.เตรียมการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นและทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้หากต้องการให้กรมการปกครองสนับสนุนโดยเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ. ขอให้สรุปรายงานการร้องขอส่งให้กรมการปกครองได้ตลอดเวลา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews