แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ระวังโรคระบาดในช่วงฤดูฝน

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ระวังโรคระบาดในช่วงฤดูฝน แนะดูแลสุขภาพสัตว์ปีกในระยะนี้อย่างใกล้ชิด เน้นการจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกให้อยู่ในสภาพดี สามารถป้องกันพาหะนำโรคระบาดสัตว์ได้

นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะส่งทำให้สัตว์ปีกที่มีร่างกายอ่อนแอ เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดได้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพสัตว์ปีกในระยะนี้อย่างใกล้ชิด เน้นการจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกให้อยู่ในสภาพดี สามารถป้องกันพาหะนำโรคระบาดสัตว์ได้
นอกจากนี้ควรเสริมวิตามิน และแร่ธาตุเพื่อสัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรง และขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก ต้องมีผลตรวจรับรองโรคระบาดและใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง และห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยตายผิดปกติที่ตายไม่ทราบสาเหตุไปประกอบอาหาร หรือโยนทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด ให้ทำการฝังหรือเผาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth